Výsledek. Efektivita. Důvěrnost.

Aurixa Advokátní kancelář a poradenská společnost.

Správa, uchování a ochrana majetku

Správa, uchování a ochrana majetku

  • Základní trusty a nadace
  • Diskreční správcovské trusty a nadace
  • Rodinné trusty a nadace
  • Motivační trusty pro management
  • Charitativní trusty a nadace, věda a výzkum
  • Dědické trusty a nadace
  • Majetkové a majetkově akumulační trusty a nadace
  • Sociální a ochranné trusty a nadace
  • Zaměstnanecké trusty a nadace
  • Penzijní trusty a nadace