Výsledek. Efektivita. Důvěrnost.

Aurixa Advokátní kancelář a poradenská společnost.

Firemní nástupnictví a strukturování rodinného majetku

Firemní nástupnictví a strukturování rodinného majetku

 • Budování rodové firmy
 • Strategie řízení lidských zdrojů
 • Předání firmy managementu
 • Restrukturalizace firmy, rodinného majetku
 • SWOT analýzy
 • Monitorování, řídící a kontrolní mechanismy, reportingové systémy a procesy
 • Plánování nástupnictví
 • Strukturování, ochrana a řízení rodinného majetku
 • Manažerská motivační schémata
 • Změna firemní kultury, standardizace firemních procesů
 • Vnitřní řídící procesy, zodpovědnosti, schvalovací pravomoci
 • Daňové a právní plánování a  optimalizace
 • Předání firmy v rámci rodiny
 • Definice firemních a rodinných hodnot
 • Strategický a obchodní plán
 • Nástupnictví a obchodní partneři
 • Programy přípravy zaměstnanců na změnu
 • Prodej firmy