Výsledek. Efektivita. Důvěrnost.

Aurixa Advokátní kancelář a poradenská společnost.

Efektivní organizace podnikatelských seskupení

Efektivní organizace podnikatelských seskupení

  • Strukturování a optimalizace odpovědností členů statutárních orgánů a manažerů
  • Strukturování a optimalizace ručení mateřských  společností, podnikatelských seskupení a managementu za závazky dceřiných společností
  • Nastavení vztahů a procesů v rámci skupiny a mezi manažery