Výsledek. Efektivita. Důvěrnost.

Aurixa Advokátní kancelář a poradenská společnost.

Odpovědnosti managementu & jejich optimalizace

Odpovědnosti managementu a  jejich optimalizace

  • Manažerské smlouvy, odškodnění a omezení odpovědnosti za škody
  • Optimalizace pojištění
  • Golden Rules, manuály pro řízení manažerských rizik
  • Vnitro-skupinové procesy a  kontrolní a schvalovací systémy
  • Zpronevěra, podvody a jejich detekce
  • Optimalizace vnitroskupinových vztahů
  • Trestní odpovědnost „bílých límečků“
  • Compliance programy, workshopy a tréninky
  • Program eliminace rizik úplatkářství a praní špinavých peněz
  • Trestní odpovědnost právnických osob – minimalizace rizik