Výsledek. Efektivita. Důvěrnost.

Aurixa Advokátní kancelář a poradenská společnost.

Elitní setkání podnikatelů, špičkových manažerů a klíčových zástupců veřejné správy Pardubického kraje se konalo 4. března 2015 v inspirativním prostředí zámku Pardubice pod záštitou Hejtmana Pardubického kraje, Primátora Města Pardubice a Místopředsedkyně Senátu ČR.

Řízení a předávání rodinné firmy. Manažerská rizika, odpovědnosti a jejich optimalizace.

Majitele firem zajímala oblast firemního nástupnictví, která je v poslední době velmi aktuální. Diskuze se zaměřila zejména na způsoby a možnosti zabezpečení a expanze firem v příštích letech. Řešilo se i to jak v dnešní situaci firmy udržet a jak dokonce uchovat jejich hodnotu dlouhodobě, a to i přes další generace. Jak vlastník může optimálně připravit na svůj odchod nejen sám sebe, ale zejména celou firmu? Jako klíčové se ukázalo udržení DNA fimy - vštípení uznávaných hodnot, jakož i systémové a personální zajištění kontinuity.

Na téma nástupnictví navazovaly otázky spojené s managementem firmy. Manažeři diskutovali za účasti expertů především o praktických dopadech drastického legislativního zpřísnění odpovědnosti managementu z loňského roku a o způsobech rozumného ošetření rizik. Hosty též zajímalo, jak správně svého nástupce ve vedení firmy.

Zajímavá diskuze se rozvinula nad tématem motivace managementu, tedy Manažerských Motivačních Plánů - stále více se prosazujícímu způsobu motivování managementu, sjednocení zájmů vlastníka a managementu a ultimativně i růstu firmy.

 

Klíčové projekty pro rozvoj regionu, dotační tituly a úskalí veřejného zadávání

Dalším tématem byl rozvoj potenciálu Pardubického kraje. Diskutovalo se o tom, které investiční projekty jsou pro region klíčové a z jakých důvodů - jaký může být jejich přínos. Hosté uvažovali o variantách a možnostech spolufinancování projektů z evropských a jiných dotačních fondů navržených pro nová programová období. Diskutovalo se i o tom kolik z těchto prostředků je reálné získat pro investice v Pardubickém regionu.

Jako klíčové se ukázaly projekty rozvoje infrastruktury - ať už se jedná o silniční komunikace nižších tříd, výstavbu rychlostí komunikace R35 anebo rozvoj letiště Pardubice. Nepovšimnuty nezůstaly ani inovativní rozvojové projekty, které by pardubický region postavili mimo veškeré žebříčky, jako dokonce úvahy o Smart Grid/Smart City/Smart Region řešeních. Besedující věnovali blízkou pozornost i otázkám podpory zdravotnictví a školství.

Závěr setkání obstaraly workshopy s přítomnými experty na daná témata a oblasti. Mnozí účastníci uvítali unikátní možnosti konzultovat své dotazy s renomovanými řečníky v osobním One-To-One formátu. Celkově šlo velmi vydařené a příjemné setkání. Hosté se již těší na příští ročník.

Kontakt

AURIXA s.r.o., advokátní kancelář

Florentinum Recepce C
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika

+420 227 023 851
aurixa@aurixa.com

IČ: 036 22 118
DIČ: CZ 036 22 118